ASP.NET Dosya Upload’ı Yaptırma

Bu örneğimizde bir dosya seçtirerek sunucudaki klasöre o dosyayı upload yaptırtacağız.

Hemen kodlara geçelim 🙂

NOT:Bu arada DYS diye bir klasör açın ki oraya upload yapsın(isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).


//.aspx kısmı

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
 <title></title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">

 <asp:FileUpload ID="fup" runat="server" />
 <br />
 <br />
 <asp:Button ID="btnUpload" runat="server" onclick="btnUpload_Click"
 Text="Upload" />
 </form>
</body>
</html>

 


//Csharp kısmı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 //btnUpload.Attributes.Add("onclick", "alert('Dosya seçmediniz');");
 }

 protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (fup.HasFile)
 {
 fup.SaveAs(Server.MapPath("DYS/" + fup.FileName));

}
 else
 {
 Response.Write("<script language='javascript'> alert('Dosya seçmediniz'); </script>");
 }
 }
}

Yorumlar

Burası çok boş... yorum bırakabilirsin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar