ASP.NET RadioButton ve CheckBox Kullanımı

Bu örneğimizde radiobutton ve checkboxu kullanmayı öğreneceğiz(Docs klasörü açin ve içine Secim.txt adında metin belgesi oluşturun burayı butona bastığımızda seçimlerimiz gitsin diye yaptık.).

aspx sayfamız


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
 <title></title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">

&nbsp;

Bu dönem seçebileceğiniz dersler<br />
 <br />
 <asp:CheckBox ID="chkKatihal" runat="server" Text="Katı Hal" />
 <br />
 <br />
 <asp:CheckBox ID="chkNukleer" runat="server" Text="Nükleer Reaktör" />
 <br />
 <br />
 <asp:CheckBox ID="chkTemelTanecikler" runat="server" Text="Temel Tanecikler" />
 <br />
 <br />
 <asp:CheckBox ID="chkEMT" runat="server" Text="Elektro Manyetik Teori" />
 <br />
 <br />
 <asp:CheckBox ID="chkElektronik" runat="server" Text="Elektronik" />
 <br />
 <br />
 Danışman öğretim üyesi seçimi :
 <br />
 <br />
 <asp:RadioButton ID="rdo1" runat="server" GroupName="x" Text="Necdet Kaya" />
 <br />
 <br />
 <asp:RadioButton ID="rdo2" runat="server" GroupName="x" Text="Ahmet Çetin" />
 <br />
 <br />
 <asp:RadioButton ID="rdo3" runat="server" GroupName="x" Text="Necdet Huylu" />
 <br />
 <br />
 <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Kaydet" />

&nbsp;

</form>
</body>
</html>

App_Code altında bir sınıf yaratalım ben ismini CSecim koydum.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

public class CSecim
{
 private string dersler, hoca;

public string Hoca
 {
 get { return hoca; }
 set { hoca = value; }
 }

public string Dersler
 {
 get { return dersler; }
 set { dersler = value; }
 }

public CSecim()
 {
 }

public CSecim(string dersler, string hoca)
 {
 this.dersler = dersler;
 this.hoca = hoca;
 }
}

aspx.cs sayfamız


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Xml.Serialization;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {

}

private string DersKontrol(CheckBox cb)
 {
 if (cb.Checked)
 {
 return cb.Text + "\n\r";
 }
 else
 {
 return String.Empty;
 }
 }

private string HocaKontrol(RadioButton rb)
 {
 if (rb.Checked)
 {
 return rb.Text + "\n\r";
 }
 else
 {
 return String.Empty;
 }
 }

private string DersKontrolXml(CheckBox cb)
 {
 if (cb.Checked)
 {
 return cb.Text;
 }
 else
 {
 return String.Empty;
 }
 }

private string HocaKontrolXml(RadioButton rb)
 {
 if (rb.Checked)
 {
 return rb.Text;
 }
 else
 {
 return String.Empty;
 }
 }

private void KaydetXml(CSecim secim)
 {
 FileStream fs = new FileStream(Server.MapPath("Docs/Secim.xml"), FileMode.Create);
 XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(CSecim));
 ser.Serialize(fs, secim);
 fs.Close();
 }
 private void Kaydet(string icerik)
 {
 using (FileStream fs = new FileStream(Server.MapPath("Docs/Secim.txt"), FileMode.Create))
 {
 StreamWriter sw = new StreamWriter(fs);
 sw.Write(icerik);
 sw.Close();
 fs.Close();
 }
 }

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 CSecim icerikXml = new CSecim();

string icerik = "";

icerik += "Dersler \n\r";

for (int i = 0; i <= form1.Controls.Count-1; i++)
 {
 if (form1.Controls[i] is CheckBox)
 {
 icerik += DersKontrol((CheckBox)form1.Controls[i]);
 icerikXml.Dersler += DersKontrolXml((CheckBox)form1.Controls[i]) + " ";
 }
 }

icerik += HocaKontrol((RadioButton)rdo1);
 icerikXml.Hoca += HocaKontrolXml((RadioButton)rdo1);

Kaydet(icerik);

KaydetXml(icerikXml);
 }
}

Yorumlar

Burası çok boş... yorum bırakabilirsin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar