C# TextBox’taki Bilgileri Metin Belgesine Atma

Bu örneğimizde textboxa yazdığımız bilgileri metin belgesine attırıyoruz.Aşağıdaki kodları butona atıyoruz ve form ekranına SaveFileDialog atmayı unutmayalım.

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 try
 {
 saveFileDialog1.Title = "Kayıt Yerinizi Seçiniz";
 saveFileDialog1.Filter = "(*.doc)|*.doc|(*.txt)|*.txt|Tüm dosyalar(*.*)|*.*";
 saveFileDialog1.FilterIndex = 2;
 saveFileDialog1.InitialDirectory = "C:\\";
 saveFileDialog1.ShowDialog();
 StreamWriter Kaydet = new StreamWriter(saveFileDialog1.FileName);
 Kaydet.WriteLine(textbox1.Text);
 Kaydet.Close();
 MessageBox.Show("Kaynak metin belgesine yazdırıldı.");
 }
 catch
 {
 MessageBox.Show("Kaynak metin belgesine yazdırılmadı!");
 }
 }

Yorumlar

This post currently has bir cevap

  • ” form ekranına SaveFileDialog atmayı unutmayalım.” burda tam olarak nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar