Raspberry Pi Özel Açılış Ekranı

Bugün ki yazımda sizlere Raspbian’da terminali açınca özel açılış ekranı yapacağız.

İlk önce terminali açıp .bash_profile dosyasını oluşturuyoruz.

sudo nano $HOME/.bash_profile

Açtığınız dosyanın içine alttaki kodu kopyalayın.

let upSeconds="$(/usr/bin/cut -d. -f1 /proc/uptime)"
let secs=$((${upSeconds}%60))
let mins=$((${upSeconds}/60%60))
let hours=$((${upSeconds}/3600%24))
let days=$((${upSeconds}/86400))
UPTIME=`printf "%d days, %02dh%02dm%02ds" "$days" "$hours" "$mins" "$secs"`
 
# get the load averages
read one five fifteen rest < /proc/loadavg
 
echo "$(tput setaf 2)
  .~~.  .~~.  `date +"%A, %e %B %Y, %r"`
 '. ' ' / .'  `uname -srmo`$(tput setaf 1)
  .~ .~~~..~.
 : .~.'~'.~. :  Uptime.............: ${UPTIME}
 ~ (  ) (  ) ~ Memory.............: `cat /proc/meminfo | grep MemFree | awk {'print $2'}`kB (Free) / `cat /proc/meminfo | grep MemTotal | awk {'print $2'}`kB (Total)
( : '~'.~.'~' : ) Load Averages......: ${one}, ${five}, ${fifteen} (1, 5, 15 min)
 ~ .~ (  ) ~. ~ Running Processes..: `ps ax | wc -l | tr -d " "`
 ( : '~' : )  IP Addresses.......: `/sbin/ifconfig eth0 | /bin/grep "inet addr" | /usr/bin/cut -d ":" -f 2 | /usr/bin/cut -d " " -f 1` and `wget -q -O - http://icanhazip.com/ | tail`
  '~ .~~~. ~'  Weather............: `curl -s "http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp?metric=1&locCode=EUR|TR|TR034|ISTANBUL|" | sed -n '/Currently:/ s/.*: (.*): ([0-9]*)([CF]).*/2°3, 1/p'`
    '~'
$(tput sgr0)"

Hava durumu İstanbul olarak yaptım bunu değiştirmek isterseniz http://pastebin.com/dbtemx5F bu linkten ulaşabilirsiniz.

motd[1]

Yorumlar

Burası çok boş... yorum bırakabilirsin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar