turkish Archives - Utku GÜRLER

Buddypress Social Articles Çevirisi

Buddypress için makale yayınlamaya yarıyor.Admin panelindeki yerleri çevirmedim.Anlaşılacak düzeyde. social-articles Zip’i çıkarıp pluginin klasöründeki language klasörüne atarsanız Türkçe’ye çevrilir. Faydalı0 Yetersiz0

BuddyPress Group Hierarchy Çevirisi

Buddypress için kurulan bir plugindir.Grup için alt grup oluşturur group-hieararcy grup-hiyerarşi-propagate Zipleri çıkarıp pluginin language klasörüne atarsanız Türkçe’ye çevrilir. Faydalı0 Yetersiz0

Sidebar